Arbeidsrecht

Arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Met de recente invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 is er veel veranderd voor werkgevers en werknemers, met name op het gebied van het ontslagrecht.

Veranderingen in het arbeidsrecht

De ontslagvergoeding is bijvoorbeeld een transitievergoeding geworden. Deze transitievergoeding wordt anders berekend dan via de oude kantonrechtersformule. Daarnaast krijgen tijdelijke werknemers bijvoorbeeld eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door wijziging van de ketenregeling. Een andere wijziging is dat ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid voortaan via het UWV loopt. Ook is het nu zo dat er in tijdelijke arbeidscontracten van maximaal zes maanden geen proeftijd mag staan. In tijdelijke arbeidscontracten mag ook alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. Het laatste voorbeeld dat we geven is dat bij een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer een werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Doet de werkgever dat niet dan is er een boete aan de werknemer verschuldigd.

Dit zijn niet alle wijzigingen, maar slechts een aantal voorbeelden van zaken waar u als werkgever of werknemer mee te maken kunt krijgen. In zo’n geval is het van belang dat u tijdig contact opneemt met Bus & Van Osch Advocaten, zodat wij u kunnen wijzen op de arbeidsrechtelijke gevolgen en met u naar de beste oplossing kunnen zoeken.

U kunt bij ons ook terecht voor:

 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
 • vorderen van achterstallig loon;
 • beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
 • ontslag op staande voet;
 • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van vaststellingsovereenkomsten;
 • voeren van ontslagprocedures bij de rechtbank;
 • voeren van ontslagprocedures bij het UWV (langdurige ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden);
 • advies over concurrentiebedingen en relatiebedingen;
 • advies over werktijden, vakantie en verlof;
 • opstellen van bedrijfsreglementen, studiekostenregelingen en regelingen voor gebruik van een leaseauto;
 • advies met betrekking tot re-integratie, ziekte en arbeidsongeschiktheid.