Het einde van het alcoholslot

Het alcoholslotprogramma (ASP) was bedoeld voor bestuurders die met te veel drank op hebben gereden. In zo’n geval kon het CBR als bestuursrechtelijke maatregel een alcoholslot op leggen. Nadat het alcoholslot – na betaling van hoge kosten – was ingebouwd, diende de bestuurder voor het starten van zijn auto te blazen. Als daarbij alcohol werd gemeten startte de auto niet.

 

Het alcoholslot is sinds de invoering daarvan in 2011 vaak het onderwerp van discussie geweest. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 3 maart 2015 geoordeeld dat iemand die verplicht moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd. Op 4 maart 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat bij de oplegging van het alcoholslotprogramma een individuele belangenafweging moet plaatsvinden. Bij oplegging van het alcoholslotprogramma door het CBR was daar geen sprake van. Sindsdien werden er al geen nieuwe ASP’s meer opgelegd.

 

De minister van Veiligheid en Justitie Van Der Steur heeft nu in een brief van 18 februari 2016 aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat het alcoholslotprogramma alleen juridisch houdbaar zou kunnen zijn wanneer de strafrechter besluit over de oplegging daarvan. De minister komt vervolgens tot de conclusie dat het onderbrengen van het alcoholslotprogramma in het strafrecht te weinig meerwaarde biedt naast het bestaande instrumentarium om rijden onder invloed aan te pakken en dat het derhalve niet opportuun is om het alcoholslotprogramma in stand te houden. Daarmee is er een einde gekomen aan het alcoholslot.

 

Nu oplegging van het alcoholslotprogramma niet langer mogelijk is zal door het Openbaar Ministerie naast de geldboete vaak een langere ontzegging van de rijbevoegdheid worden gevorderd. Het is ook te verwachten dat rechters nu eerder een ontzegging van de rijbevoegdheid zullen opleggen. Indien u wordt verdacht van het rijden onder invloed van alcohol dan kan dat dus nog steeds vergaande gevolgen hebben. In zo’n geval kunt u direct contact opnemen met Bus & Van Osch Advocaten. Als uw rijbewijs dan al is ingevorderd dan kan Bus & Van Osch Advocaten een klaagschrift voor u indienen bij de rechtbank waarin wordt gevraagd om tussentijdse teruggave.

 

Bus & Van Osch Advocaten