Incasso

Wordt uw factuur niet betaald?

Niets is voor een ondernemer zo vervelend als eerst alles te hebben gedaan voor een klant om vervolgens “bedankt” te worden met een niet betaalde factuur. Bus & Van Osch Advocaten heeft daarom een krachtig buitengerechtelijk incassotraject ontwikkeld voor het incasseren van uw onbetaalde facturen, waarbij u snel weet waar u aan toe bent. Vanwege onze ervaring in de incassopraktijk kunnen wij bijvoorbeeld goed inschatten of er een betalingsregeling kan worden getroffen of dat er toch rechtsmaatregelen nodig zijn.

Naar de rechter?

Wanneer duidelijk is dat uw wederpartij niet in beweging komt dan kunnen er in overleg met u ook direct rechtsmaatregelen worden getroffen, eventueel in combinatie met het leggen van beslag of het laten uitvoeren van een onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden.

Voor zowel het buitengerechtelijke incassotraject als voor een gang naar de rechter kunnen vaste prijzen worden afgesproken. Dat geldt ook voor het leggen van beslag en het indienen van een faillissementsaanvraag. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.

Onderscheid

Wij willen u meegeven dat er de meeste kans op succes is wanneer u niet te lang wacht met het uit handen geven van uw onbetaalde facturen. Uw klant kan immers ook onverhoopt failliet gaan, worden toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) of niet meer te vinden zijn. Dat dienen we voor te zijn.

Als advocatenkantoor kan Bus & Van Osch Advocaten veel meer en krachtigere juridische drukmiddelen inzetten dan een incassobureau of een deurwaarder. Wij kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een conservatoir beslag of een faillissementsaanvraag. Wij kunnen ook alle vorderingen (dus ook vorderingen boven 25.000,– Euro) zelf aan de rechter voorleggen. Voor meer kans op een succesvolle incasso kunt u uw vordering dus het beste aan ons uit handen geven.