Nieuws

Beëindigingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen?

In Nederland kan het ontslag van een werknemer op diverse manieren plaatsvinden. Een werkgever kan bijvoorbeeld een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen en u na het verkrijgen van de vergunning ontslaan. Daarnaast kan een werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Het is dan de kantonrechter die op basis van […]

Klant failliet? Denk aan het recht van reclame!

Faillissementen zijn momenteel bijna dagelijks in het nieuws. V&D, Macintosh, DA, Schoenenreus, de lijst van partijen die failliet gaat blijft groeien. Een faillissement heeft vaak erg vervelende gevolgen voor een leverancier van wie nog niet alle facturen zijn betaald. Indien een leverancier wordt geconfronteerd met een faillissement dan kan er soms een beroep worden gedaan […]

Het einde van het alcoholslot

Het alcoholslotprogramma (ASP) was bedoeld voor bestuurders die met te veel drank op hebben gereden. In zo’n geval kon het CBR als bestuursrechtelijke maatregel een alcoholslot op leggen. Nadat het alcoholslot – na betaling van hoge kosten – was ingebouwd, diende de bestuurder voor het starten van zijn auto te blazen. Als daarbij alcohol werd […]

Het belang van de ingebrekestelling

Het komt regelmatig voor dat een partij vindt dat zijn contractuele wederpartij een afspraak niet of niet goed is nagekomen en aanspraak maakt op vergoeding van de daardoor ontstane schade of overgaat tot ontbinding van de overeenkomst. Dat kan echter (meestal) niet zomaar. De schuldenaar dient daarvoor in beginsel eerst schriftelijk in gebreke te worden […]

Tips bij het werken met algemene voorwaarden

In de praktijk bestaat er vaak discussie tussen partijen over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een geschil niet wordt opgelost en aan de rechter dient te worden voorgelegd, hetgeen vaak kosten en risico’s met zich mee brengt. Om te trachten dit te voorkomen geven wij onderstaand een aantal […]