Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Als ondernemer krijgt u met veel uiteenlopende zaken te maken. Aan het einde van de dag gaat het er om dat de belangen van uw onderneming zo goed als mogelijk worden beschermd. Bus & Van Osch Advocaten kan u daarbij helpen.

Bus & Van Osch Advocaten heeft veel ervaring met het adviseren en procederen over bijvoorbeeld commerciële contracten, algemene voorwaarden en zekerheden, zoals garanties, borgtocht en pandrecht. Ook voor het leggen van conservatoir of executoriaal beslag kunt u bij ons terecht.

Klant failliet?

Daarnaast kunnen wij u adviseren over uw mogelijkheden wanneer een klant van u onverhoopt failliet is gegaan. Mogelijk kan er dan bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud worden ingeroepen, een beroep op het recht van reclame worden gedaan of een huurovereenkomst worden beëindigd. Bus & Van Osch Advocaten is u daarbij graag van dienst.