Verbintenissenrecht

Overeenkomst opstellen of controleren

Een man een man, een woord een woord. Zoals u zult weten is dit spreekwoord helaas mooier dan de realiteit. Dat komt omdat gemaakte afspraken regelmatig niet worden nagekomen. Vaak zijn afspraken alleen mondeling gemaakt of niet duidelijk vastgelegd en geven partijen daar ieder hun eigen draai aan. Daardoor ontstaan veel geschillen. Dat kan worden voorkomen door tijdig na te denken over het goed vastleggen van afspraken. Bus & Van Osch Advocaten kan verschillende soorten overeenkomsten voor u opstellen of beoordelen. Ook kunnen wij direct in actie komen wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

Overeenkomst beëindigen

Er kunnen zich tevens situaties voordoen waarin u niet gehouden wenst te worden aan gemaakte afspraken of daar van af wil. Dan kan onder andere het gebruik van instrumenten als opzegging, opschorting en ontbinding worden onderzocht. Dit valt allemaal binnen het verbintenissenrecht.

Onrechtmatige daad

Het leerstuk van de onrechtmatige daad valt tevens binnen het verbintenissenrecht. Want ook zonder dat er afspraken zijn gemaakt kunt u in uw belangen worden aangetast en daardoor schade lijden. In dat geval kunnen wij zorgen voor aansprakelijkstelling en alles op alles zetten om uw schade te verhalen. Ook als u aansprakelijk bent gesteld staan wij u graag bij. Er zijn dan vaak meer verweren te voeren dan u denkt.